Finanse

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 13:27
z powodu: aktualizacja

BUDŻET

Budżet Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu na 2023 rok.

Pobierz plik BUDŻET_2023 w formacie PDF


SPRAWOZDANIA

Pobierz plik Sprawozdanie finansowe 2022 w formacie PDF

Zatwierdzenie bilansu instytucji kultury za 2022 rok


MAJĄTEK

Majątek Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu stanowią (dane na dzień 31 grudnia 2022 roku):

- środki trwałe o wartości – 15 942 940, 08 pln.

- wartości niematerialne i prawne – 308 403,57 pln


DOTACJE I DOFINANSOWANIA (INNE)

UMOWA Nr 06609/23/FPK/NIMIT dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Muzyczny Ślad ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – zadanie: Jan Adam Maklakiewicz- muzyka symfoniczna, kontynuacja nagrań – kwota dofinansowania 72.000,-PLN

UMOWA NR 13070/23/FPK/NCK dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Edukacja kulturalna ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – zadanie: Poranki w Sudetach. Cykl wyjazdowych audycji muzycznych dla dzieci oraz koncertów edukacyjnych w siedzibie Filharmonii – kwota dofinansowania 300.000, - PLN

Opublikował: Aleksandra Furtak
Publikacja dnia: 02.10.2023, 09:35
Dokument oglądany razy: 264
Podpisał: Aleksandra Furtak
Dokument z dnia: 24.08.2023