Kontrole

W załączeniu plik z dokumentem „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku jednostki: Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.

Pobierz plik KONTROLA w formacie PDF


Opublikował: Aleksandra Furtak
Publikacja dnia: 24.08.2023, 10:22
Dokument oglądany razy: 965
Podpisał: Aleksandra Furtak
Dokument z dnia: 24.08.2023