Zamówienia publiczne

ROCZNE PLANY POSTĘPOWAŃ

Roczny plan postępowań w załączonym poniżej pliku.

Pobierz plik PLAN POSTĘPOWAŃ 2024 w formacie PDF


ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ – POSTĘPOWANIA W TOKU

Aktualnie instytucja nie prowadzi postępowań zamówień publicznych z zakresu działalności artystycznej.


ZAMÓWIENIA NA USŁUGI – POSTĘPOWANIA W TOKU

Aktualnie instytucja nie prowadzi postępowań zamówień publicznych z zakresu usług. 


ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY – POSTĘPOWANIA W TOKU

ZP/PRZETARG/1/2024

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu informuje o ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej 221.000 euro, którego przedmiotem jest ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/filharmoniasudecka

ZP/PRZETARG/1/2024 – SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ),

ZP/PRZETARG/1/2024 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZOPZ),

ZP/PRZETARG/1/2024 – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (UMOWA),

ZP/PRZETARG/1/2024 – ZAŁĄCZNIKI DO SWZ (EDYTOWALNE).

ZP/PRZETARG/1/2024 – INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

ZP/PRZETARG/1/2024 - INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

ZP/PRZETARG/1/2024 – SPROSTOWANIE

ZP/PRZETARG/1/2024 – KWOTY DO SFINANSOWANIA ZADAŃ

ZP/PRZETARG/1/2024 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIA W TOKU

ZP/PRZETARG/3/2024

PRZEBUDOWA BALKONOWYCH MIEJSC SIEDZĄCYCH w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzych

ZP/PRZETARG/3/2024 - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

ZP/PRZETARG/3/2024 – INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW


ZP/PRZETARG/2/2024

MODERNIZACJA SANITARIATÓW I INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ w obiekcie Słowackiego 4 – na poziomie pomieszczeń garderoby muzyków Orkiestry Symfonicznej

ZP/PRZETARG/2/2024 – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu informuje, że postępowanie ZP/PRZETARG/1/2023 zostało zakończone. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie https://platformazakupowa.pl/proceeding/attachments/816975.  

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu informuje, że postępowanie ZP/PRZETARG/2/2023 zostało zakończone. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie https://platformazakupowa.pl/proceeding/attachments/848852

Zapytanie ofertowe – Usługi poligraficzne na potrzeby promocji koncertów Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.

Protokół – usługi poligraficzne dla Filharmonii Sudeckiej


Opublikował: Aleksandra Furtak
Publikacja dnia: 28.05.2024, 14:23
Dokument oglądany razy: 95
Podpisał: Aleksandra Furtak
Dokument z dnia: 24.08.2023