Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Państwa, iż:

  1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu zwanej dalej Filharmonią Sudecką z siedzibą przy ulicy Juliusza Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@filharmoniasudecka.pl.
  2. Filharmonia Sudecka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zwanego dalej IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: bozena.rakucka@filharmoniasudecka.pl  lub telefonicznie pod numerem 74 842 64 09.
  3. Filharmonia Sudecka przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z art.6 ust. 1 pkt a, b, c ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. do celów: rekrutacji i zatrudnienia, marketingu, wysyłki newslettera, przedstawiania ofert handlowych, prowadzenia działań promocyjnych oraz w celu dokonania rezerwacji przed transakcją kupna biletu/ów i ewentualnego wystawienia faktury na podstawie wyrażonej zgody.
  4. Odbiorcą danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Filharmonii Sudeckiej usługi w zakresie obsługi informatycznej, instytucje finansowe w celu dokonania transakcji płatniczej.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zrealizowania celów. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Państwa), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku korzystania z newslettera, wycofanie zgody oznacza wypisanie się z subskrypcji newslettera.
  7. Filharmonia Sudecka informuje, że mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  8. Filharmonia Sudecka informuje również, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Państwa współpracy z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu.

Opublikował: Aleksandra Furtak
Publikacja dnia: 24.08.2023, 11:42
Dokument oglądany razy: 1 090
Podpisał: Aleksandra Furtak
Dokument z dnia: 24.08.2023