Zamówienia publiczne

To jest archiwalna wersja strony z dnia 24.08.2023, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacja

ROCZNE PLANY POSTĘPOWAŃ

Roczny plan postępowań w załączonym poniżej pliku.

Pobierz plik PLAN POSTĘPOWAŃ 2023 w formacie PDF


ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ – POSTĘPOWANIA W TOKU

Aktualnie instytucja nie prowadzi postępowań zamówień publicznych z zakresu działalności artystycznej.


ZAMÓWIENIA NA USŁUGI – POSTĘPOWANIA W TOKU

Aktualnie instytucja nie prowadzi postępowań zamówień publicznych z zakresu usług.


ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY – POSTĘPOWANIA W TOKU

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu informuje o ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej 215.000 euro, którego przedmiotem jest: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTU MUZYCZNEGO – FAGOTU. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/filharmoniasudecka

ZP/PRZETARG/2/2023 – FAGOT – SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP/PRZETARG/2/2023 – FAGOT OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP/PRZETARG/2/2023 – FAGOT PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

ZP/PRZETARG/2/2023 – FAGOT – ZAŁĄCZNIKIZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIA W TOKU

Aktualnie instytucja nie prowadzi postępowań zamówień publicznych z zakresu robót budowlanych.


ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu informuje, że postępowanie ZP/PRZETARG/1/2023 zostało zakończone. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie https://platformazakupowa.pl/proceeding/attachments/816975.  

Opublikował: Aleksandra Furtak
Publikacja dnia: 16.11.2023, 14:13
Dokument oglądany razy: 21
Podpisał: Aleksandra Furtak
Dokument z dnia: 24.08.2023