Organizacja

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 08:53
z powodu: aktualizacja

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

W instytucji kultury obowiązuje „Regulamin organizacyjny Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu”, pozytywnie zaopiniowany Uchwałą nr 6620/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 08 marca 2023 roku i wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu numer 5/2023 z dnia 01 kwietnia 2023 roku.

Regulamin organizacyjny Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu


ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

Dyrekcja, Główny Księgowy:

            Dyrektor – Agnieszka Franków-Żelazny

            Zastępca Dyrektora – Arkadiusz Simm

            Główna Księgowa – Iwona Fila

Organ doradczy:

Organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora w sprawach związanych z działalnością Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu jest Rada Artystyczna Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.

W instytucji kultury obowiązuje „Regulamin organizacyjny Rady Artystycznej  Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu”, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora numer 10/2022 z dnia 02 grudnia 2022 roku.

Regulamin organizacyjny Rady Artystycznej Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

Opublikował: Aleksandra Furtak
Publikacja dnia: 24.08.2023, 08:30
Dokument oglądany razy: 253
Podpisał: Aleksandra Furtak
Dokument z dnia: 24.08.2023